Kompleks Boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” ul. Szkolna 13

Charakterystyka obiektu:

Zespół boisk ze sztuczną nawierzchnią, sanitariatami i oświetleniem. W kompleksie znajdują się:
– wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o wymiarach 33×18 m (koszykówka, siatkówka),
– boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o wymiarach 30 x 60 m,
– kort tenisowy syntetyczną poliuretanową;
– budynek zaplecza sportowego mieszczący dwa zespoły szatniowe oraz pomieszczenie obsługi i magazyn sprzętu;
– sztuczne oświetlenie boisk sportowych o parametrach umożliwiających korzystanie z obiektu w godzinach wieczornych;
– widownia dla publiczności konstrukcji metalowej mieszcząca łącznie 96 miejsc siedzących.
– godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 22.00
– w soboty i niedziele obiekt nieczynny (nie dotyczy organizowanych zawodów sportowych i innych imprez).
– w okresie zimowym XII-II obiekt nieczynny.
Na obiekcie dyżur pełni animator sportu, który dba o porządek odbywających się zajęć.
Rezerwacje i dodatkowe informacje: tel.14-6398050