W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzostku została wprowadzona Polityka Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem. Jest to dokument stanowiący zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska podczas korzystania przez dzieci z obiektów sportowych i udziału ich w zajęciach oraz imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek. Zapisy zawarte w ww dokumencie obowiązują absolutnie wszystkich pracowników oraz cały personel Ośrodka.

DOKUMENTY: