Sekcja tenisa ziemnego

Sekcja tenisa ziemnego działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzostku od 2017 r. na bazie dzieci trenujących w niezrzeszonej grupie. Treningi sportowe odbywają się raz w tygodniu po 60 minut, w małych grupach liczących maksymalnie 6 osób.

Treningi odbywają się w sezonie letnim w dniu:

  • Czwartek godz 15:00 – 16:00

na Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Brzostku.

OSiR dysponuje własnym sprzętem treningowym (rakiety, piłeczki, siatki treningowe, drabinki treningowe, pachołki, itp.) Osoby chcące zapisać swoje dzieci to sekcji tenisa ziemnego, proszeni są o kontakt z instruktorem prowadzącym treningi. Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportowej.

W miarę wzrostu zapotrzebowania planuje się również prowadzenie treningów tenisa ziemnego w okresie zimowym na hali sportowej OSiR Brzostek.

W ramach działalności sekcji jest zaplanowany również udział i organizacja młodzieżowych turniejów tenisa ziemnego.

Miesięczna składka członkowska wynosi: 5 zł, która przeznaczona będzie na dofinansowanie opłat związanych z udziałem w zawodach i turniejach sportowych. Dzieci i młodzież, ze względu na trudną sytuację rodzinną mogą być zwolnione z w/w odpłatności. W przypadku uczestnictwa w kilku sekcjach opłatę wnosi się tylko jeden raz. Gdy w sekcji uczestniczy rodzeństwo opłatę wnosi tylko jedna osoba.

Zajęcia prowadzi:

Magdalena Kawalec –instruktor tenisa ziemnego