Sekcja piłki siatkowej

Działająca od początku 2017 roku sekcja piłki siatkowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzostku ma charakter zajęć rekreacyjnych. Z zajęć tych korzystają dzieci z terenu Gminy Brzostek w wieku od 10 do 15 lat.

Treningi odbywają się w dniu:

  • Piątek godz. 15:00 – 16:00 młodzież klas IV i VI
  • Piątek godz. 16:00 – 17:00 młodzież klas VII i VIII
  • Piątek godz. 19:00 – 20:30 trening drużyny młodzieżowej

w Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Brzostku i cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

Obecnie trenuje 40 osób.

Treść zajęć treningowych to ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz trening ukierunkowany na naukę i doskonalenie techniki gry w piłkę siatkową, nauczanie podstawowych zasad taktycznych oraz rozwój cech motorycznych.

OSiR dysponuje własnym sprzętem treningowym do prowadzenia zajęć treningowych dla grup młodzieżowych.

W ramach działalności sekcji jest zaplanowany również udział i organizacja młodzieżowych turniejów piłki siatkowej.

Miesięczna składka członkowska wynosi: 5 zł, która przeznaczona będzie na dofinansowanie opłat związanych z udziałem w zawodach i turniejach sportowych. Dzieci i młodzież, ze względu na trudną sytuację rodzinną mogą być zwolnione z w/w odpłatności. W przypadku uczestnictwa w kilku sekcjach opłatę wnosi się tylko jeden raz. Gdy w sekcji uczestniczy rodzeństwo opłatę wnosi tylko jedna osoba.

Zajęcia prowadzi:

Paulina Szymańska – trener piłki siatkowej

Krzysztof Hals –instruktor piłki siatkowej