NOWE OBOSTRZENIA W SPORCIE

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce wprowadzane są kolejne obostrzenia dotyczące obiektów sportowych.

Grafika: https://www.gov.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 512) informujemy, że obiekty sportowe OSiR  Brzostek dostępne są WYŁĄCZNIE w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) n r651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Dowiedz się więcej:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/od-20-marca-zaostrzone-zasady-bezpieczenstwa-w-calym-kraju

Zarządzenie nr 7

Podobne wpisy

Dodaj komentarz