XXVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

W dniach 13-19. września 2022 r. Miasto Brzostek weźmie udział w XIV EUROPEJSKIM TYGODNIU SPORTU DLA WSZYSTKICH oraz XXVIII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN, których tegorocznym hasłem przewodnim będzie „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego”

Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców Gorlic, szczególnie tych, którzy nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia, a także wzmożenie motywacji osób dorosłych, seniorów, młodzieży i dzieci, zarówno pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnościami do wyjścia z domu oraz integracji rodzin i społeczności lokalnych wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Współzawodnictwo w turnieju polega na jak największym udziale mieszkańców Brzostku w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych, najlepiej o charakterze masowym tj. wycieczki, rajdy, gry i zabawy, biegi, nordic walking, turnieje, wycieczki rowerowy itp., a także przeprowadzenia testu Coopera (12-minutowy bieg, marszobieg). O zajętym miejscu naszego miasta w klasyfikacji końcowej decydować będą elementy: 
– stosunek łącznej liczby startujących do ogólnej liczby mieszkańców 
– iloczyn liczby zorganizowanych imprez turniejowych i liczby dni, w których te imprezy przeprowadzono.

Możliwe zmiany w kalendarzu z przyczyn obiektywnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz