ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBOSTRZEŃ W SPORCIE

Obiekty sportowe

Od 15 maja

  • brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu,
  • możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem:
  • udostępnienia nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni),
  • a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  • możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, nie więcej niż 150 osób.

 

Dowiedz się więcej:

Zarządzenie OSiR nr 13

Podobne wpisy

Dodaj komentarz